PIT przez Internet

Złóż PIT-a bez kolejek!

Wypełnianie PIT-ów online

W celu usprawnienia dokonywania rozliczeń rocznych PIT w ostatnich latach wprowadzono system e-Deklaracje, za pomocą którego podatnik ma możliwość złożenia deklaracji podatkowych przez Internet.

Jego głównymi zaletami są szybkość (dostarczenia formularza do urzędu), wygoda (można dokonywać rozliczenia bez potrzeby wychodzenia z domu) oraz oszczędność czasu i pieniędzy (kosztów, jakie należałoby ponieść wybierając inny z dostępnych sposobów składania dokumentu, np. koszty dojazdu, opłaty pocztowe). W 2013 roku istnieje możliwość złożenia przez Internet deklaracji za rok 2012 nie wymagających zastosowania podpisu elektronicznego (sprawdzane są za pomocą danych autoryzujących, np. nr PESEL lub NIP): PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2012 rok oraz wniosku PIT-16, który składa się w 2013 roku. Zeznanie PIT-36 lub PIT-37 bez podpisu kwalifikowanego podatnik może złożyć również wtedy, gdy chce się rozliczać wspólnie z małżonkiem lub w sposób, jaki przewidziano dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Podatnik, który będzie się rozliczał online, musi wykonać następujące czynności:

  • pobiera ze strony www.e-deklacje.gov.pl odpowiedni formularz w formie elektronicznej z zakładki „Do pobrania”,
  • wypełnia formularz, zwracając szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych danych i kwot pieniężnych (przychodów, kosztów ich uzyskania, kwot odliczeń itp.),
  • wpisuje kwotę przychodu osiągniętą za rok 2011 (czyli rok poprzedni do roku, który jest właśnie rozliczany) – jest to sposób weryfikacji podatnika przez urząd,
  • wysyła formularz,
  • otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które następnie należy zapisać i zachować. UPO stanowi bowiem dowód złożenia deklaracji w terminie, podobnie jak dowód nadania listu poleconego (w przypadku składania deklaracji za pomocą poczty) lub potwierdzenie złożenia PIT (otrzymanego w urzędzie skarbowym).