PIT przez Internet

Złóż PIT-a bez kolejek!

Składanie PIT przez internet

3Od 2009 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość wysyłania rocznych deklaracji podatkowych przy użyciu sieci Internet bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego (e-podpisu). Zmiana pozwala w zasadzie każdej osobie wysłać formularze online, bez wychodzenia z domu.

Deklarację roczną uznaje się za doręczoną, jeżeli podatnik posiadać będzie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), generowane automatycznie przez system Ministerstwa w związku ze złożeniem poprawnej deklaracji podatkowej. Tylko podatnik posiadający numer UPO może być pewien, że jego deklaracja PIT została złożona w urzędzie skarbowym w dacie wygenerowania numeru UPO.

Procedura wygląda w ten sposób, że po przesłaniu deklaracji i zweryfikowaniu jej przez system, wystawiany jest numer referencyjny, jest on podstawą uzyskania w następnym kroku UPO.

Małżonkowie składający deklarację za 2011 r. nie mają już obowiązku składać w tradycyjnej formie – na piśmie wniosku UPL-1, w którym wskazywali na wspólne opodatkowanie. Obecnie wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.